» » Ρέζους Αρνητικό - Χριστέ Βοήθεια

Ρέζους Αρνητικό - Χριστέ Βοήθεια mp3 album

  • Performer: Ρέζους Αρνητικό
  • Title: Χριστέ Βοήθεια
  • Genre: Rock
  • Formats: VOX AIFF AUD VQF MP2 MMF AAC
  • Released: 1997
  • Style: Alternative Rock
  • MP3 album: 1376 mb
  • FLAC album: 1877 mb
  • Rating: 4.8/5
  • Votes: 712
Ρέζους Αρνητικό - Χριστέ Βοήθεια mp3 album

έζους Αρνητικό - Χριστέ Βοήθεια.

γέννησίς σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ, τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως· ἐν αὐτῇ γὰρ οἱ τοῖς ἄστροις λατρεύοντες, ὑπὸ ἀστέρος ἐδιδάσκοντο· σὲ προσκυνεῖν, τὸν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης, καὶ σὲ γινώσκειν ἐξ ὕψους ἀνατολήν, Κύριε δόξα σοι. ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ. Παρθένος σήμερον, τὸν ὑπερούσιον τίκτει, καὶ ἡ γῆ τὸ Σπήλαιον, τῷ ἀπροσίτῳ προσάγει. γγελοι μετὰ Ποιμένων δοξολογοῦσι. άγοι δὲ μετὰ ἀστέρος ὁδοιποροῦσι· δι' ἡμᾶς γὰρ ἐγεννήθη, Παιδίον νέον, ὁ πρὸ αἰώνων Θεός. ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 6 Ἰανουαρίου.

ατετέθης, Χριστέ, και αγγέλων στρατιαί εξεπλήττοντο, συγκατάβασιν δοξάζουσαι την σήν. Η ζωή πως θνήσκεις; πώς και τάφω οικείς; του θανάτου το βασίλειον λύεις δε. και του Άδου τους νεκρούς εξανιστάς. ου Υιού σου και Θεού ημών πιστώς. ατετέθης, Χριστέ, και αγγέλων στρατιαί εξεπλήττοντο, συγκατάβασιν δοξάζουσαι την σήν. Submitted by nikos9 on Wed, 29/10/2014 - 02:56. English translationEnglish.

Autor: Ρέζους Αρνητικό. Album name: Χριστέ Βοήθεια. έζους Αρνητικό - Χριστέ Βοήθεια MP3 version. 31619 downloads at 53 mb/s. έζους Αρνητικό - Χριστέ Βοήθεια FLAC version. 3914 downloads at 43 mb/s. DJ Scream - 1997 Islands - Ski Mask. ιώργος Αραπάκης - Βήτα Αρνητικό. DJ Phrenetic - 1997 Γλαύκωψ - Πρωινές Σκέψεις.

Album name: Σκέψεις Μακριά. έζους+ - Σκέψεις Μακριά MP3 version. 31702 downloads at 53 mb/s. έζους+ - Σκέψεις Μακριά FLAC version. έζους Αρνητικό - Χριστέ Βοήθεια. αγγέλης Σπανακάκης - Για Σένα. ρηγόρης Μπιθικώτσης - Μια Βαθιά Υπόκλιση Στον Γρηγόρη Μπιθικώτση.

TheBest ARTIST-ALBUM-TRACK TITLE ARTIST. TITLE (FromAlbum ALBUM) TRACK. χω στην κατοχή μου άλμπουμ που δεν έχετε. πορείτε να μας στείλετε ένα e-mail στο contentc-bazaar. com με την ονομασία του άλμπουμ και οπωσδήποτε θα σας απαντήσουμε. εν βρήκα απάντηση στην ερώτησή μου στη σελίδα Βοήθεια. τείλτε μας e-mail στο supportc-bazaar. com με όσο περισσότερες λεπτομέρειες γίνεται για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στην ερώτησή σας. Περιεχόμενο.

οξάζομέν σου, Χριστὲ, τὴν πολλὴν εὐσπλαγχνίαν καὶ τὴν ἀγαθότητα, τὴν εἰς ἡμᾶς γενομένην∙ ὅτι καὶ γυναῖκες κατήργησαν τὴν πλάνην τῆς εἰδωλομανίας, δυνάμει τοῦ σταυροῦ σου φιλάνθρωπε∙ τύραννον οὐκ ἐπτοήθησαν τὸν δόλιον κατεπάτησαν∙ ἴσχυσαν δὲ ὀπίσω σου ἐλθεῖν, εἰς ὀσμὴν μύρου σου ἔδραμον, πρεσβεύουσαι ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. ὰς βασάνους γενναίως ἡ ἀθλοφόρος σου, ὑπομείνασα πάσας τὰς τῶν τυράννων, Χριστὲ, κατεπάτησεν ἐχθρὸν τὸν πολυμήχανον, καὶ ἀνεδείχθη ἀληθῶς τροπαιοφόρος κατ’ αὐτοῦ καὶ στέφος εἴληφε δόξης, ἐκ σοῦ τοῦ ἀγωνοθέτου∙ καὶ νῦν πρεσβεύει εἰς τὸ σωθῆναι ἡμᾶς.

Tracklist

A1 Ρέζους Αρνητικό
A2 Δεν Ελπίζω Πια
A3 Φοβάμαι
A4 Μαύρο Βαθύ
A5 Γυάλινες Σκέψεις
B1 Χριστέ Βοήθεια
B2 Εφιάλτης
B3 Το Χάδι Του Θανάτου
B4 Φύγε Μακριά
B5 Παλίρροια

Notes

Recorded 20/6/1997 - 5/7/1997 at Studio "Mask Islands".

Related to Ρέζους Αρνητικό - Χριστέ Βοήθεια albums: